Cách sử dụng iThemes Security để bảo mật WordPress
Bởi Hai Nguyen vào January 2016

Cách đây không lâu, plugin hỗ trợ bảo mật khá nổi tiếng Better WP Security đã tiến hành sáp nhập vào iThemes và đổi tên thành iThemes Security. Điều này cũng có nghĩa là nó đã được thay đổi lại một số tính năng cũng như cách sử dụng hoàn [...]

Xóa bớt ảnh không sử dụng trong WordPress
Bởi Hai Nguyen vào December 2015
wordpress-bg-medblue

Có một nhược điểm khó chịu là nếu bạn chỉnh size ảnh trong Settings -> Media, hoặc để mặc định thì mỗi khi upload ảnh lên bài viết thì nó sẽ tự tạo ra nhiều size ảnh khác nhau cho tấm ảnh đó để phục vụ nhu cầu sử dụng. [...]

Cách dùng Filter Hook trong WordPress
Bởi Hai Nguyen vào December 2015
wordpress-bg-medblue

Filter Hook là gì? Filter Hook nghĩa là một điểm neo được khai báo trong mã nguồn WordPress, plugin hoặc theme để chúng ta có thể sửa lại kịch bản PHP tại nơi mà điểm neo đó đã được khai báo. Cách sử dụng Filter Hook Filter Hook được khai [...]

Yoast SEO 3 có tính năng gì mới?
Bởi Hai Nguyen vào December 2015
yoast-taxonomy-metabox

Tích hợp OnPage.Org Một tính năng nhỏ nhưng cũng hữu ích trong bản mới này là website sẽ tự động kiểm tra xem website có đang được index trên Google hay không, nó sẽ tự kiểm tra mỗi tuần và báo lại cho bản ở phần Dashboard. Tuy nhiên nếu [...]

Cấu trúc template của Woocommerce
Bởi Hai Nguyen vào December 2015
woocommerce

Tìm hiểu về template của Woocommerce Các template của Woocommerce nó là những tập tin mẫu để thiết lập cấu trúc hiển thị của nó ra bên ngoài website. Ví dụ khi bạn vào xem một sản phẩm thì những gì mà bạn thấy trong đó đều được hiển thị [...]

Page 1 of 212