CSS3 – Gradient Background
Bởi Danh Do vào December 2015

Trong Photoshop bạn có thể tạo một hình ảnh với nhiều màu sắc và chúng trộn lẫn với nhau nhìn rất bắt mắt như hình dưới đây.   Thì bạn hoàn toàn có thể làm điều này trong CSS3  bằng cách sử dụng thuộc tính background kêt hợp với giá [...]

Page 2 of 212