[Laravel] Phân trang trong laravel framework
Bởi Thu Ton vào January 2016

Phân trang dữ liệu là vấn đề quan trọng mà bất kỳ website nào cũng cần phải có.Chắc hẳn khi các bạn đọc bài viết này các bạn đã có khái niệm về phân trang cũng như hiểu thuật phân trang trong php rồi phải không nào.Trong các PHP framework [...]

Form trong Laravel 5
Bởi Hung Nguyen vào January 2016

Form trong Laravel 5 Laravel 5 hỗ trợ chúng ta tạo form một cách dễ dàng thông qua các hàm đã xây dựng sẵn. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo 1 form dùng để lưu thông tin bài viết vào bảng articles mà chúng ta [...]

CAPTCHA Helper
Bởi Nhan Duyen vào January 2016

CAPTCHA Helper The CAPTCHA Helper file contains functions that assist in creating CAPTCHA images. Loading this Helper Using the CAPTCHA helper Adding a Database Available Functions Loading this Helper This helper is loaded using the following code: [crayon-5decd8d954132637024034/] Using the CAPTCHA helper Once loaded you can generate a CAPTCHA like [...]

[Laravel] Sử dụng Migrations và Schema Builder
Bởi Thu Ton vào January 2016

Thông thường khi chúng ta muốn tạo ra 1 cơ sở dữ liệu và các bảng dữ liệu chúng ta hay vào trong PhpMyadmin để thực hiện thủ công phải không nào.Nhưng đối với cách làm này thì nhiều lúc sẽ làm cho chúng ta mất khá nhiều thời gian [...]

Mô hình MVC trong Laravel 5
Bởi Hung Nguyen vào January 2016

1. Tạo route Tại đây, mình sẽ tạo một route mới để sử dụng xuyên suốt bài viết. Mở file routes.php, thêm route  mới, gọi tới phương thức index() trong controller Articles như sau: Route::get('/articles', 'ArticlesController@index'); 2. Tạo Controller Ở route trên, chúng ta sử dụng ArticlesControler, vì vậy mình [...]

Page 1 of 512345