[Codeigniter] Pagination Class
Bởi Nhan Duyen vào December 2015

If you are not familiar with the term “pagination”, it refers to links that allows you to navigate from page to page, like this: [crayon-5dce50e2e381e805010323/] Example Here is a simple example showing how to create pagination in one of your controller methods: [crayon-5dce50e2e3831172483828/] Notes The $config array contains your configuration [...]

[Laravel] Kết nối cơ sở dữ liệu
Bởi Thu Ton vào December 2015

Ở bài trước, chúng ta đã có dịp đề cập về Controller trong Laravel Framework. Trong bài này, mình sẽ tiếp tục hưỡng dẫn các bạn thao tác với mô hình cơ sở dữ liệu. Từ đó, chúng ta có thể tiến tới viết ứng dụng thực tế trên nền [...]

Cấu trúc Framework Laravel 5
Bởi Hung Nguyen vào December 2015

Cấu trúc Framework Laravel 5 Trong cấu trúc này các bạn có thể thấy được: Forder Mục đích app App chứa các mô hình và điều khiển các ứng dụng. App chứa Model và Controller cho ứng dụng của bạn. bootsrap Thư mục này chứa các thiết lập cơ bản để [...]

[Codeigniter] HMVC: Modular applications in CodeIgniter
Bởi Nhan Duyen vào December 2015

Today we will make an introduction to how to create modular applications in the framework CodeIgniter using the HMVC extension (Hierarchical Model View Controller), so that our application gains in flexibility and we can split the project in parts that could be developed in parallel between multiple developers once the [...]

[Laravel] Tìm hiểu về Controller
Bởi Thu Ton vào December 2015

Kết thúc bài trước trong chuyên mục Laravel Framework mình đã giới thiệu cho các bạn về khái niệm cũng như cách sử dụng Route trong Laravel,Route là 1 phần rất quan trọng trong Laravel lên các bạn cần nắm vững về phần này nhé.Trong bài hôm này mình sẽ [...]

Page 3 of 512345