10 đoạn code hay cho Woocommerce

Bởi Hai Nguyen vào December 2015

Ngoài những themes đẹp dành cho Woocommerce và các plugin để mở rộng chức năng của nó ra, thì chúng ta có thể tận dụng những cái hook có sẵn của nó để tùy biến lại trang bán hàng theo ý của mình. Nếu như bạn đang dùng Woocommerce, sẽ thật có ích nếu bạn xem qua danh sách những đoạn code dưới đây xem có cái nào phù hợp với nhu cầu của bạn hay không, cách sử dụng chỉ là copy và paste vào file functions.php trong theme bạn đang sử dụng.

1. Xóa chữ “Product” trên thanh điều hướng

2. Tự thêm sản phẩm vào giỏ mỗi khi khách truy cập vào

Thay số 64 trong đoạn code thành ID của sản phẩm mà bạn cần tự động thêm vào giỏ.

3. Thêm ký hiệu tiền tệ theo ý mình

4. Thay chữ “Add to Cart” hoặc “Thêm vào giỏ”

5. Tự chuyển tới trang thanh toán sau khi thêm vào giỏ

Hiện tại tính năng này không cần sử dụng code nữa mà bạn có thể bật trong Woocommerce -> Settings -> Products -> Display và chọn Redirect to the cart page after successful addition.

6. Sửa số lượng sản phẩm hiển thị ở mỗi trang

7. Thay số lượng ảnh thumbnail trong sản phẩm

8. Sửa đường link nút “Add to Cart”

9. Kéo dài field nhập địa chỉ

10. Tắt chức năng mã SKU