Giới thiệu và tìm hiểu kiểu dữ liệu trong Javascript

Bởi Phuoc Nguyen vào December 2015

(Theo Wikipedia)

Cách khai báo Javascript

Javascript có thể thực thi thông qua cách viết sau trong HTML:

Đoạn code trên sẽ hiển thị thông báo với dòng chữ “Hello World!” đã được định nghĩa.

Ngoài ra, Javascript còn được thực thi những dòng lệnh thông qua cách triệu gọi file Javascript được viết trước đó và lưu vào một file riêng với định dạng “.js”. Và cách gọi file Javascript sẽ được viết như sau:

Câu hỏi: Vậy khi nào thì ta sử dụng cách viết trực tiếp trong HTML, khi nào thì ta nên viết trong file?
Trả lời: Khi cần thực hiện những công việc có quy mô và thời gian thực hiện ngắn thì chúng ta có thể viết trực tiếp trong HTML, nhưng ngược lại thì ta nên viết trong file và lưu lại như vậy sẽ tối ưu hơn.

Biến

Biến được dùng để lưu lại dữ liệu vào bộ nhớ nhằm xử lý một tác vụ nào đó. Và trong Javascript, biến có thể chứa nhiều kiểu dữ liệu khác nhau.

Cú pháp:

(Vui lòng bật F12 trên Chrome/Firefox và chuyển sang Tab Console để thấy kết quả)

Kết quả:

Định nghĩa một biến bằng từ khoá “var” và “tênBiến” và sau đó chúng ta có phép gán là “=” để gán giá trị cho biến vừa đặt.

Kiểu dữ liệu

Kiểu dữ liệu trong Javascript rất đa dạng, vì thế nó cũng ít nhiều gây khó khăn với những người mới khi bước chân sâu vào Javascript.

Kiểu Số:

Kết quả:

Kiểu chuỗi:

Kết quả:

Kiểu Mảng:

Kết quả:

Kiểu đối tượng:

Kết quả:

Sau khi xem qua các kiểu dữ liệu cơ bản, chắc hẳn cũng khiến các bạn đôi phần thích thú về cách sử dụng giá trị bên trong Javascript rồi đúng không nào? Khá giống với cách sử dụng của PHP khi không cần phải định nghĩa chính xác kiểu biến được sử dụng (Integer, Float, Double…) như thế nào. Thay vào đó, chúng ta hoàn toàn có thể gán cho nó bất kể giá trị nào, kể cả một array, object hay thậm chí là function.
Nguồn: http://thienanblog.com/javascript/javascript-co-ban/tim-hieu-kieu-du-lieu-trong-javascript/