Laravel là gì ? Giới thiệu Laravel Framework

Bởi Hung Nguyen vào December 2015

1. Giới thiệu về Laravel Framework

Laravel là 1 open source, là một framework dùng để xây dựng web application, được thiết kế dựa trên mô hình MVC (Model, Controller, View), toàn bộ source code được đặt trên github. Theo kết qủa khảo sát của các Developer vào tháng 12 năm 2013, thì Laravel Framework đứng top 1 một trong những framework phổ biến nhất, tiếp sau là Phalcon, Symfony2, CodeIgniter và các framework khác. Tháng 8 năm 2014, Laravel Framework được xem như là một dự án PHP phổ biến nhất trên Github

2. Sơ lược các tính năng cơ bản của Laravel Framework

Ngoài ra mới đây Laravel đã cập nhật lên phiên bản mới đó là 5.0. Các bạn có thể xem một số thay đổi so với phiên bản 4.0 ở đây https://laravel-news.com/2015/01/laravel-5/