Bài 4: Biểu thức trong Javascript

Bởi Phuoc Nguyen vào December 2015

Ở bài trước chúng ta đã học qua Toán tử trong Javascript, chắc hẳn các bạn cũng đang rất hứng thú khi tìm hiểu về cách sử dụng toán tử so sánh và logic rồi ? Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các biểu thức trong Javascript được sử dụng như thế nào nhé.

Biểu thức “If…Else”

Được dùng để so sánh các điều kiện, nếu thoả sẽ thực hiện công việc nào đó. Nếu sai và được lập trình viên định nghĩa thì nó cũng sẽ thực thi công việc nào đó mà lập trình viên mong muốn.

Cú pháp

Với điều kiện “Else if” không cần phải có trong biểu thức “If…Else” nếu như các bạn không có nhu cầu kiểm tra thêm các điều kiện khác trước khi “Else” được gọi vì các điều kiện sai hoàn toàn. Và “Else” cũng không cần thiết nếu như các bạn chỉ cần điều kiện “If” hoạt động.

Ví dụ

(Vui lòng bật F12 trên Chrome/Firefox và chuyển sang Tab Console để thấy kết quả)

Kết quả:

Lưu ý: “Else if” được phép định nghĩa nhiều lần trong “if…else”. Cú pháp như sau:

Biểu thức “switch…case”

Được dùng trong trường hợp các điều kiện đều so sánh “=” và nếu thoả sẽ thực hiện các công việc trong đó.

Cú pháp

Ví dụ

Trường hợp 1:

Kết quả:

Trường hợp 2:

Kết quả:

Trường hợp 3:

Kết quả:

Kết thúc bài học này, các bạn đã hiểu rõ được cách sử dụng biểu thức trong javascript rồi, có đúng không nào? Thật dễ dàng như việc chúng ta đang hỏi một đứa bé là “Một có lớn hơn hai không?(If 1 > 2) Nếu không thì làm sao cho nó lớn hơn? (Else)”. Ở bài học sau, chúng ta sẽ được tìm hiểu đến với Hàm trong Javascript hay Chương trình con trong Javascript.
Nguồn: http://thienanblog.com/javascript/javascript-co-ban/bai-4-bieu-thuc-trong-javascript/