HTML5 Canvas – Vẽ đường cong

Bởi Danh Do vào December 2015

Ngoài vẽ đường thẳng ra thì Canvas còn có thể vẽ các đường cong như hình cung, đường cong bậc hai, đường cong Benzier. Đối với cách vẽ đường thẳng thì ta chỉ cần xác định hai điểm đầu và cuối nhưng với đường cong thì có khá nhiều vấn đề phải tính toán trước khi vẽ đấy.

1. Vẽ hình cung trong Canvas

Để vẽ hình cung thì chúng ta sử dụng hàm arc(x, y, radius, startAngle, endAngle, counterClockwise), trong đó:

Ví dụ:

Kết quả:

html5-canvas-arcs

2. Vẽ đường cong bậc hai trong Canvas

Để vẽ đường cong bậc hai trong Canvas thì ta sử dụng phương thức quadraticCurveTo(), đường cong bậc hai được xác định bởi ba điểm chính gồm:

Ví dụ:

Và kết quả như trong hình sau:

canvas-quadraticcurve

Giải thích trong code như sau:

Vị trí đỉnh của đường cong được xác định bởi đường thẳng nối trung điểm giữa hai đoạn thẳng (context point, control point) và (end point, control point).

Ví dụ:

Kết quả:

html5-canvas-quadratic-curves-diagram

3. Vẽ đường cong Benzier trong Canvas

Đường cong Benzier được xác định bởi bốn điểm:

Ví dụ:

Kết quả:

canvas-beziercurve

Giải thích trong code như sau:

Câu hỏi đặt ra là làm sao xác định điểm đỉnh và điểm độ cong? Các bạn xem ví dụ dưới đây.

Ví dụ:

Kết quả:

html5-canvas-bezier-curves-diagram

Như vậy tương tự như đường cong bậc hai ta sẽ xác định các điểm độ cong qua các đường thẳng nối giữa các trung điểm các cạnh.

4. Lời kết

Bắt đầu cảm thấy khó khi làm việc với Canvas rồi đấy. Thực sự để vẽ được các hình ảnh tốt thì bạn phải tính toán từng Pixel chuẩn, chưa tính đến việc phải sử dụng kiến thức toán học để xác định tọa độ.

Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cách vẽ một đoạn thẳng bằng cách sử dụng các hàm đã học trong bài này và các bài trước.