Bài 5: Hàm trong Javascript

Bởi Phuoc Nguyen vào January 2016

Như vậy, sau khi trải qua các bài học trước về Kiểu dữ liệuPhạm vi hoạt độngToán tử và Biểu thức trong Javascript (JS). Các bạn đã có những kiến thức nền tảng giúp cho việc lập trình sau này được bài bản và khoa học hơn. Đến với bài này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về Hàm trong Javascript.

Hàm trong Javascript

Hàm hay chương trình con giúp chúng ta có thể thực hiện những công việc nào đó mà ta đã xây dựng sẵn, nó được dùng khi chúng ta xây dựng thư viện hay đệ quy. Giúp gói gọn những công việc mà chúng ta có nhu cầu sau này sử dụng lại.

Cú pháp

 

Ví dụ

Trường hợp 1:

(Vui lòng bật F12 trên Chrome/Firefox và chuyển sang Tab Console để thấy kết quả)

Kết quả:

Trường hợp 2:

Kết quả:

Câu hỏi: Khi nào thì chúng ta nên dùng hàm trả về? Và khi nào dùng hàm không trả về?

Trả lời:

Trong bài học sau, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Anonymous Function và Closure. Đây là 2 khái niệm rất phổ biến trong thời buổi công nghệ hiện nay, giúp cho việc lập trình của chúng ta nhanh chóng, hiệu quả và dễ hiểu hơn rất là nhiều.
Nguồn: http://thienanblog.com/javascript/javascript-co-ban/bai-5-ham-trong-javascript/