JSON là gì? Cấu trúc chuỗi JSON

Bởi Hai Nguyen vào January 2016

1. JSON là gì?

JSON là chữ viết tắt của Javascript Object Notation, đây là một dạng dữ liệu tuân theo một quy luật nhất định mà hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện nay đều có thể đọc được, bạn có thể sử dụng lưu nó vào một file, một record trong CSDL rất dễ dàng. JSON có định dạng đơn giản, dễ dàng sử dụng và truy vấn hơn XML rất nhiều nên tính ứng dụng của nó hiện nay rất là phổ biến, theo tôi thì trong tương lai tới trong các ứng dụng sẽ sử dụng nó là đa số.

Ví dụ dưới đây mình định nghĩa một chuỗi JSON lưu trữ thông tin cá nhân của mình như sau, đây là ví dụ quan trọng nhất của phần  json là gì này.

Như vậy cú pháp của JSON rất đơn giản là mỗi thông tin dữ liệu sẽ có 2 phần đó là key và value, điều này tương ứng trong CSDL là tên field và giá trị của nó ở một record nào đó. Tuy nhiên nhìn qua thì đơn giản nhưng nếu ta mổ xẻ nó ra thì có một vài điều như sau:

2. Cấu trúc chuỗi JSON

Bây giờ chúng ta sẽ làm một vài ví dụ liên quan đến JSON, vì chúng ta chưa sử dụng JSON kết hợp với các ngôn ngữ lập trình nên trong các ví dụ dưới đây chỉ ở mức độ là xây dựng chuỗi JSON đúng chuẩn. Thông qua các ví dụ này các bạn sẽ biết được cấu trúc một chuỗi JSON là gì.

Ví dụ 1: Có 3 sinh viên  gồm các thông tin sau: Nguyễn Văn Cường – 21 tuổi, Nguyễn Văn Kính – 22 tuổi, Nguyễn Văn Chính – 23 tuổi. Hãy xây dựng chuỗi JSON lưu trữ thông tin danh sách sinh viên đó.

Nếu xem ví dụ ở phần 1 JSON là gì thì bạn thấy không thể lưu được, vì nếu lưu thì ta sẽ lưu thế này:

Nhìn vào không hay đúng không nào, vì thông thường mỗi đối tượng chúng ta sẽ gom lại một nơi lưu trữ để tiện cho việc tìm kiếm và phân chia, nhưng chuỗi này không lưu được như vậy. Bây giờ ta sẽ tìm hiểu một cách khác nhé.

Nguồn:http://freetuts.net/json-la-gi-cau-truc-chuoi-json-236.html