Giới thiệu website kiểm tra Regular Expression

Bởi Hai Nguyen vào February 2016

Nếu bạn đang tìm một website để test nhưng biểu thức Regular Expression của bạn thì trang web http://regexr.com/ là một sự lựa chọn hoàn hảo, giao diện hiện tại bạn vào trang chủ là Version 2.0, còn link này là Version 1.0. Mình thì thích sử dụng version 1.0 hơn vì nó trực quan, dễ xài và dễ chỉnh sửa, nhưng để theo kịp thời đại mình sẽ giới thiệu Version 2.0 nhé.
Giao diện website

Các bạn vào website giao diện sẽ như sau.
website-hoc-regular-expression

Khung 1: Là nơi bạn nhập chuỗi Regular Expressoin
Khung 2: Là nơi bạn nhập chuỗi cần so khớp với chuỗi Regular Expression, các chuỗi nào khớp nó sẽ  bôi xanh
Khung 3: Là nơi bạn tham khảo các ví dụ có sẵn

Giả sử tôi nhập vào chuỗi $pattern = "[a-z]{3}"$subject = "Website hoc lap trinh mien phi freetuts.net" thì giao diện sẽ như bên dưới.

 

website-hoc-regular-expression-1