Form trong Laravel 5
Bởi Hung Nguyen vào January 2016

Form trong Laravel 5 Laravel 5 hỗ trợ chúng ta tạo form một cách dễ dàng thông qua các hàm đã xây dựng sẵn. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo 1 form dùng để lưu thông tin bài viết vào bảng articles mà chúng ta [...]

CAPTCHA Helper
Bởi Nhan Duyen vào January 2016

CAPTCHA Helper The CAPTCHA Helper file contains functions that assist in creating CAPTCHA images. Loading this Helper Using the CAPTCHA helper Adding a Database Available Functions Loading this Helper This helper is loaded using the following code: [crayon-5ce9cb59cc9f7460273595/] Using the CAPTCHA helper Once loaded you can generate a CAPTCHA like [...]

Bài 7: Javascript và HTML DOM
Bởi Phuoc Nguyen vào January 2016

Ở những bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về kiểu dữ liệu, phạm vi hoạt động của biến trong Javascript (JS) cũng như các nền tảng kiến thức mà các bạn cần có ở các bài trước. Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Javascript và [...]

[Laravel] Sử dụng Migrations và Schema Builder
Bởi Thu Ton vào January 2016

Thông thường khi chúng ta muốn tạo ra 1 cơ sở dữ liệu và các bảng dữ liệu chúng ta hay vào trong PhpMyadmin để thực hiện thủ công phải không nào.Nhưng đối với cách làm này thì nhiều lúc sẽ làm cho chúng ta mất khá nhiều thời gian [...]

JSON là gì? Cấu trúc chuỗi JSON
Bởi Hai Nguyen vào January 2016
JSON tutorial in Java

1. JSON là gì? JSON là chữ viết tắt của Javascript Object Notation, đây là một dạng dữ liệu tuân theo một quy luật nhất định mà hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện nay đều có thể đọc được, bạn có thể sử dụng lưu nó vào một [...]

Page 3 of 1112345...10...Last »