Mô hình MVC trong Laravel 5
Bởi Hung Nguyen vào January 2016

1. Tạo route Tại đây, mình sẽ tạo một route mới để sử dụng xuyên suốt bài viết. Mở file routes.php, thêm route  mới, gọi tới phương thức index() trong controller Articles như sau: Route::get('/articles', 'ArticlesController@index'); 2. Tạo Controller Ở route trên, chúng ta sử dụng ArticlesControler, vì vậy mình [...]

Array Helper
Bởi Nhan Duyen vào January 2016

Array Helper The Array Helper file contains functions that assist in working with arrays. Loading this Helper Available Functions Loading this Helper This helper is loaded using the following code: [crayon-5ce9d34934852934347139/] Available Functions The following functions are available: element($item, $array[, $default = NULL]) Parameters: $item (string) – Item to fetch [...]

Bài 6: Anonymous Function và Closure
Bởi Phuoc Nguyen vào January 2016

Trong bài viết trước, khi tìm hiểu về cách viết Hàm trong Javascript , các bạn sẽ thấy rằng nó hoàn toàn không khác gì các ngôn ngữ phổ biến như C++, C#, Java...nhưng trong nó còn hỗ trợ một cách viết khác cũng không kém phần thú vị và nó có [...]

[Laravel] Sử dụng Eloquent ORM
Bởi Thu Ton vào January 2016

Như các bạn biết trong Laravel Framework hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều cách để có thể làm việc với cơ sở dữ liệu.Trong bài trước mình đã giới thiệu cho các bạn về Query Builder.Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về Eloquent ORM và đây [...]

HTML5 Canvas - Nối nhiều đường
Bởi Danh Do vào January 2016
html5-canvas-noi-nhieu-duong

Chúng ta đã được học cách vẽ một số đường thẳng trong Canvas rồi nhỉ, vậy thì trong bài này mình sẽ hướng dẫn bạn cách nối các đường đó với nhau tạo nên những hình vẽ sinh động hơn rất nhiều. 1. Nối nhiều đường với nhau trong Canvas [...]

Page 4 of 11« First...23456...10...Last »