Code chuẩn

Bởi hadmin vào September 2020
 1. Cần tuân thủ PSR 1 và 2. Theo bài viết sau thì PSR 2 đã lỗi thời và dc thay = PSR-12 Chi tiết
 2. 1 số composer package hổ trợ:
  1. pdepend
  2. phploc
  3. phpmd
   1. Cài phpmd global và lệnhphpmd /path/to/code-directory text codesize,controversial,design,naming,unusedcode
  4. phpcpd
  5. php_codesniffer
   1. Cài phpcs global và lệnhphpcs --standard=PSR2 /path/to/code-directory
  6. phpdox
 3. Eslint để check js quality.
  1. Cài global và lệnh eslint /path/to/code-directory
 4. Csslint css quality.
  1. Cài global và lệnh csslint /path/to/code-directory
 5. Htmlhint validate html