Liên lạc hằng ngày

Bởi hadmin vào September 2020

Vài điểm lưu ý trong giờ làm việc

 1. Skype
  1. Chỉ tag tên nếu cần giải quyết ngay.
  2. Reply message lquan mình trong 30′. Nếu dc tag tên, cần trả lời ngay.
  3. Audio call luôn sẵn sàng để meeting hay share screen.
  4. Message là 1 phần của dự án nên cần hạn chế private message khiến log phân tán.
 2. Email: notification luôn available.
 3. Với app project managent: set email notification ngay tức thì.
 4. Report nhanh công việc ngày hôm qua ở Skype hoặc app project managent: đã làm gì, có vướng mắc gì và hôm nay làm gì tiếp.